Tillgänglighetsredogörelse för quiz.svedala.se

Svedala kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur quiz.svedala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt för mer information (DIGG, Myndigheten för digital förvaltning).

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från quiz.svedala.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning på den här sidan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två dagar.

Kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Svarstiden är normalt två dagar.

Kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här.

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande innehåll är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

Oskäligt betungande anpassning

Svedala kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) samt använt olika automatiserade tillgänglighetstester.

Senaste bedömningen gjordes 5 februari 2022.

Redogörelsen för tillgänglighet uppdaterades senast den 5 februari 2022.